BIP


Znajdź nas na:

Licznik odwiedzin

Statystyki

Metryczka dnia

 

Zapraszamy rodziców do udziału w konkursie fotograficznym "MOJE KULTURALNE DZIECKO".     

Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Reńskiej Wsi
oraz Młodzieżową Radę Gminy Reńska Wieś

Konkurs skierowany jest do mieszkańców oraz pracowników Gminy Reńska Wieś
 
zorganizowany z okazji Dnia Dziecka

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Zadanie polega na wykonaniu jednego! zdjęcia swojego dziecka w trakcie wykonywania
  działania związanego z szeroko pojętą kulturą: czytanie książki, gra na instrumencie,
  przebranego za postać, z książki, z filmu lub ze sztuki teatralnej, zdjęcie nawiązujące do obrazu, grafiki lub rzeźby itp.

Każda rodzina może wysłać tylko jedno zdjęcie jednego dziecka ( jeśli będzie w domu
kilkoro dzieci jedno zdjęcie na jedno dziecko ), w przypadku zdjęcia rodzeństwa, zdjęcie
będzie traktowane, jako jedno (nie można wysłać drugiego zdjęcia z tego samego rodzeństwa ).

 1. Zdjęcie należy opisać: kto jest na zdjęciu ( imię i nazwisko ) wiek dziecka umieszczonego na zdjęciu nieograniczony
  UWAGA! W przypadku zdjęć, które organizator uzna za nie nadające się do publikacji,
  mogące naruszyć dobra osobiste dziecka lub rodziców, zostaną usunięte.
 2. Wśród  opublikowanych zdjęć w dniu 1.06.2021r rozlosujemy nagrody.
 3. Zdjęcia należy umieścić pod postem na portalu społecznościowym Facebook Barbar Franica ( Biblioteka Reńska Wieś ) oraz na portalu społecznościowym Facebook Młodzieżowa Rada Gminy Reńska Wieś  do dnia 30 maja 2021r
 4. Umieszczenie zdjęcia po postem wiąże się z jednoznacznie z wyrażeniem zgody na publikację  na    profilach internetowych i społecznościowych organizatorów.
 5. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany regulaminu.
Opublikowane 16 04 2021 przez Barbara
 
 
Wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki.
To wyjątkowa okazja aby zrobić niespodziankę swojej MAMIE
Zachęcamy do złożenie życzeń za pośrednictwem biblioteki,
 może własnie Tobie uda sie zdobyć dodatkowy prezent dla MAMY

                                                                

 

           TEMAT KONKURSU: „Wygraj prezent dla Mamy”.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu  jest : Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi oraz Koło Gospodyń Wiejskich ,, Łężczanki ‘’ w Łężcach.

2. Celem konkursu jest rozwój zainteresowań i zdolności plastycznych oraz intelektualnych mieszkańców gminy Reńska Wieś.  

3. Konkurs adresowany jest do osób nieograniczonych wiekowo, będących mieszkańcami lub pracownikami Gminy Reńska Wieś wyrażających chęć udziału w konkursie którzy samodzielnie wykonają pracę o tematyce konkursowej.

4. Tematem konkursu jest „Wygraj prezent dla Mamy”.

5. Założenia organizacyjne: – Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy -laurki przy użyciu dowolnej techniki plastycznej. Prace mogą być wykonane z dowolnego materiału pozwalającego na ewentualne użycie kartki w praktyce. – Prace mogą mieć dowolny format i kształt, jednak musi on być na tyle odpowiedni żeby praca mogła pełnić swoją funkcję użytkową. – Do każdej pracy powinna być dołączona karta informacyjna z następującymi danymi: Imię i nazwisko autora,  kontakt telefoniczny oraz najważniejsze imię i nazwisko mamy dla której ma być losowany prezent) – życzenia w formie nagrania należy wysłać na adres gbprw@o2.pl w wiadomości należy umieścić informacje z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, kontakt telefoniczny oraz imię i nazwisko mamy dla której ma być losowany prezent.

 Autor każdej pracy zobowiązany jest dołączyć klauzulę:
,, Biorąc udział w konkursie jednoznacznie wyrażam zgodę na publikacje mojej pracy lub nagrania na stronach internetowych i profilach społecznościowych  Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi oraz umieszczenia z imienia i nazwiska osoby która otrzyma wygraną’’
 (w przypadku osób niepełnoletnich klauzula powinna być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego).

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do 21.05.2021r. do Biblioteki Reńska Wieś ul. Raciborska 27,
filia Długomiłowice ul. Parkowa 8

 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.05.2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. Laureat zostanie dodatkowo powiadomiony o wynikach telefonicznie.

 8. W wyniku losowania laureaci konkursu otrzymają  nagrody: bon o wartości 100zł ufundowany przez GBP w Reńskiej Wsi, zestaw kosmetyków AVON ufundowany przez Dorota Wojtyńska (konsultantka AVON), cos dla duszy i podniebienia (książka + ciasto) ufundowane przez GBP w Reńskiej Wsi oraz Koło Gospodyń Wiejskich ,, Łężczanki ‘’ w Łężcach, wyrób tekstylny ufundowany przez Ewa Sander.

9. Prace zgłoszone na konkurs zostaną umieszczone na stronnie internetowej biblioteki oraz profilu Facebook ( Barbara Franica)

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystywania fotografii prac w materiałach promocyjnych Biblioteki.

12. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu.

13. Losowanie jest jednoznaczne z otrzymaniem określonej nagrody.

14. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Opublikowane 14 04 2021 przez Barbara
 
 

                               

Opublikowane 25 03 2021 przez Barbara
 
 

Konkurs  ,, Najładniejsze jajo wielkanocne Gminy ReńskaWieś''

 

Pomysł organizacji konkursu zrodził się w bibliotece, która do współpracy zaprosiła Urząd Gminy w Reńskiej Wsi i Młodzieżową Radą Gminy Reńska Wieś. Urząd zakupił 52-centymetrowe styropianowe jaja i dofinansował zakup materiałów. Kilka tygodni temu jaja rozdysponowano wśród szkół z terenu gminy, MRG Reńska Wieś, Klubu Seniora Długomiłowice i Koła Gospodyń Wiejskich "Łężczanki" z Łężec. A oto cudne pisanki które powstały.

                           

Opublikowane 22 03 2021 przez Barbara
 

<< Wcześniejsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następne >>

Powered by CuteNews